Rådgivende Ingeniør MIDA

Opgaver

Opgaverne er mangeartede i bolig- anlægs- og industrisektoren samt i institutionssektoren, spændende fra renoveringer til nybyggeri både for private og offentlige bygherrer.

Størrelsen af opgaver varierer og større opgaver løses ofte i samarbejde med andre rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer, hvor der gennemføres udbuds-detail- og myndighedsprojekt, afholdelse af licitationer og herefter gennemførelse af byggeriet med tilsyn og byggestyring, afholdelse af byggemøder, økonomistyring og endelig aflevering af det færdige byggeri.

Hvor det er relevant har vi et tæt samarbejde med ingeniør- og arkitektfirmaer som vi i forvejen kender, da vi ved løsning af opgaverne lægger vægt på et godt samarbejde med teknikerne og ikke mindst med kunden, således at dennes ønsker og behov kan opfyldes.

Vore primære arbejdsfelter inden for de ingeniørrelaterede beregningsområder er:

  • Statiske beregninger til Bærende Konstruktioner i beton, stål og træ.

  •  Bygningskonstruktioner.

  • Afløbsinstallationer.

  • Varme- og Vandinstallationer.

  • Energiberegningsopgaver, herunder U-værdi og Energirammeberegninger.

  • El-installationer og Ventilationsinstallationer løses i samarbejde med vore tilknyttede samarbejdspartnere.

Herudover udfører vi en række tilsyns- og byggestyringsopgaver i forbindelse med egne og fremmede projekter.

Endelig udfører vi konsulentopgaver for forsikringsselskaber i forbindelse med byggeskader og byggefejl.

Altankonstruktioner:  

 
Boligbyggeri:
 
   

Ove Heede - Østergade 1Y, 1. sal dør 4 - 3600 Frederikssund - Tlf. 4777 7757 - CVR nr. 12877080
oh@heedeconsult.dk

webmaster Torp IT